Autisme, honden en natuurlijke producten voor mens & dier.

Waarom wil ik honden inzetten?

Gepubliceerd op 11 augustus 2023 om 16:50

Uiteraard heeft dat te maken met mijn eigen ervaringen. Mijn honden slepen me door de dag heen. Met de hond durf ik eerder naar de winkel of restaurant. Ik denk echt dat ik zonder honden, amper buiten zou komen. Ze bieden mij ook structuur en verantwoording.

Maar er zijn ook heel veel onderzoeken die laten zien hoeveel honden voor je kunnen doen, zeker binnen het autisme spectrum.

 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het inzetten van dieren in behandelingen positieve resultaten laat zien zoals het verminderen van stress, van agressie en angst, het verbeteren van zelfvertrouwen, concentratie en sociale interacties (onder andere: Burrows et al., 2008; Martin & Farnum, 2002; O’Haire, 2010; Pavlides, 2010; Silva et al., 2011; Solomon, 2010; Viau et al., 2010).

Beetz et al. (2012) vonden bij een review van 69 studies met betrekking tot mens-dier-interacties dat de aanwezigheid van dieren positieve sociale aandacht van anderen bevorderde en sociaal gedrag stimuleerde. Tevens vonden zij dat de aanwezigheid van dieren zorgde voor een toename van vertrouwen in anderen, maar ook in vertrouwen door anderen. Verschillende studies lieten een afname van agressief gedrag zien.

Tevens werd een reductie van depressie en een toename van positieve stemming gevonden. Ook werd gevonden dat de aanwezigheid van dieren positieve effecten heeft op het ervaren van stress. De aanwezigheid van dieren zou de hartslag en bloeddruk laten dalen en lichamelijke stressresponsen doen afnemen. Er wordt een reductie van angst gevonden evenals een toename van kalmte.

 

Dit is super belangrijk bij autisme! De kans om rust te vinden en angst te doen afnemen. We willen geen 'gewenst gedrag' pushen, we willen iedereen de kans geven om zichzelf zijn, want dát helpt.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.